Energitilskud

ENERGIBESPARELSESTILSKUD.
TILSKUD PÅ DIT NYE VARMEANLÆG.
Flg. regler skal opfyldes, for at dit tilskud kan udbetales:

Tilskuddet gælder for private og erhverv.
Tilskuddet gælder helårsbeboelser – og sommerhuse.
Tilskuddet udbetales til ansøgeren.
Der skal skiftes fra en fast permanent opvarmningskilde, som har været installeret i boligen i mindst 12 mdr.
Anlægget skal være den primære varmekilde, og må ikke kombineres med andre primære varmekilder, f.eks. fastbrændsels, olie- eller gasfyr.
Der gives kun tilskud til udskiftning fra en eksisterende varmekilde til ny varmekilde.
Man kan ikke sætte en “ny” gammel varmekilde ind, eks. udskifte et gammelt oliefyr med
en 3 år gammel pillefyrskedel.
Der gives kun tilskud til udskiftning af hele varmekilden, dvs. ikke tilskud til f.eks. udskiftning
af varmtvandsbeholder.
Du kan også hente tilskud hvis du supplerer med en luft – luft varmepumpe i forbindelse med en olie/gas/bio anlæg

ALLE ANLÆG SOM DU KØBER VED JYSK BOLIGOPVARMNING KAN DU FÅ ENERGITILSKUD
Skriv en e-mail til os og oplys os om flg.

Navn

Adresse

telefon nr.

Hvilken anlæg du har  (f.eks. oliefyr)

Hvilken fabrikat

Årstal på anlægget

Husets størrelse i kvm.

Årlig forbrug  (ikke nødvendig til luft – luft varmepumpe)

Navn på det nye anlæg (produkt)

Hvornår du er lettest at træffe og vi vil ringe dig op.

E-Mail: job@jyskboligopvarmning.dk

 
 

Find ud af, hvor meget du kan få i energitelskud til.
luft til vand varmepumpe. 
Pillefyr. 
Oliekedel.
Gaskedel. 
Pille- brændeovn .

Du kan få energitilskud lige meget hvor du bor, om det er i Herning, Kibæk, Skive, Struer, Holstebro, Vejle. Betyder ingen ting...
Enrgitilskud dækker hele Jylland, fyn & sjælland 
Jysk Boligopvarmning tilbyder at hjælpe dig igemmen hele forløbet, vi samarbejde med Dansk Energirådgivning
Din enerditilskud bliver udbetalt til dig.
Vi søger sammen & pengene går ind på din konto.